Lyrics "C C Catch - Strangers by night"

Versuri "C C Catch - Strangers by night"

When you're down and feelin' blue
Close your eyes, I'll be with you
Oh heartache, here comes heartache
Makin' love for him was fun
He never needed anyone
Oh heartache, here comes heartache

Strangers by night
Be strangers tomorrow
'cause deep in the night
The light is fooling your hearts
And lovers tonight inside our hearts
Are lovers tomorrow
But lovers by night
Sometimes be strangers today

Nights won't last forever, girl
Strange are the ways of this world
Oh heartache, here comes heartache
Cinderella, heroes wait
For your hard times it's too late
Oh heartache, here comes heartache

Strangers tonight
Be strangers tomorrow
Lady, tonight
Tonight be careful with love
Some love is too hot, too hot to stop
A bad fall tomorrow
And lovers by night
Sometimes be strangers today
And lovers by night
Sometïmes be strangers today

Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 71-77

Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 71-77
Art. 71. – (1) Atestatul de persoana sau familie apta sa adopte, eliberat anterior intrarii în vigoare a prevederilor prezentei legi, este valabil pentru o perioada de un an de la data eliberarii lui.
(2) Prevederile art. 21 se aplica în mod corespunzator persoanelor sau familiilor prevazute la alin.(1).
Art. 72. – (1) Cererile pentru încuviintarea adoptiei aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii în vigoare a prezentei legi se solutioneaza potrivit dispozitiilor legale în vigoare la data introducerii cererii.
(2) Persoanele si familiile care, la data intrarii în vigoare a prezentei legi, aveau copii încredintati în vederea adoptiei, vor putea introduce cereri pentru încuviintarea adoptiei, care vor fi solutionate potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, aprobata cu modificari prin Legea nr.87/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) În toate celelalte cazuri, întreaga procedura a adoptiei va trebui sa se conformeze dispozitiilor prezentei legi.
(4) În scopul aplicarii dispozitiilor prezentei legi, Oficiul va renegocia acordurile bilaterale si multilaterale în domeniul adoptiei încheiate de România cu alte state, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.
Art. 73. – În situatia copiilor cu privire la care s-au facut comunicari de catre comisiile pentru protectia copilului în baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 privind
regimul juridic al adoptiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflati în evidenta Comitetului Român pentru Adoptii la data intrarii în vigoare a prezentei legi, dispozitiile art.22-24 se aplica în mod corespunzator.
Art. 74. – (1) În situatia copiilor declarati judecatoreste abandonati în temeiul prevederilor Legii nr. 47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului de copii, Directia are obligatia
sa reevalueze împrejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie pentru acesti copii si sa întocmeasca planul individualizat de protectie.
(2) Daca planul individualizat de protectie are ca finalitate reintegrarea copilului în familie sau în familia extinsa, Directia solicita instantei judecatoresti redarea exercitiului drepturilor parintesti sau, dupa caz, delegarea acestora membrilor familiei extinse unde copilul urmeaza sa fie plasat.
(3) Instanta competenta sa solutioneze cererile privind redarea sau, dupa caz, delegarea drepturilor parintesti este tribunalul de la domiciliul copilului.
(4) Judecarea cererii se face cu citarea parintilor sau, dupa caz, a membrilor familiei extinse, a Directiei în a carei raza teritoriala domiciliaza copilul si cu participarea obligatorie a procurorului. Cererea va fi însotita de raportul de ancheta sociala întocmit de Directia în a
carei raza teritoriala domiciliaza copilul.
Art. 75. – (1) Prezenta lege intra în vigoare la 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art.43 alin.(3), art.67 alin.(3), art.69 alin.(4) si art.77 care intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României.
(2) Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art.43 alin.(3), art.67 alin.(3), art.69 alin.(4) si art.77 se elaboreaza de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
(3) La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga urmatoarele acte normative:
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 privind regimul juridic al adoptiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr.87/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 9 octombrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2002, cu modificarile ulterioare;
c) Hotarârea Guvernului nr. 245/1997 cu privire la criteriile de autorizare a organismelor private care desfasoara activitati în domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 5 iunie 1997;
d) orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
(4) La 3 zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga urmatoarele acte normative:
a) Legea nr. 47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului de copii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 8 iulie 1993;
b) Hotarârea Guvernului nr. 1315/2000 privind unele masuri pentru protectia drepturilor copilului prin adoptie, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 19 decembrie 2000.
Art. 76. – Autorizatiile emise de catre Comitetul Român pentru Adoptii în baza Hotarârii Guvernului nr. 245/1997 cu privire la criteriile de autorizare a organismelor private care desfasoara activitati în domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie îsi înceteaza
valabilitatea de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
Art. 77. – În termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi elaborate normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarâre a Guvernului.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (1) din Constitutia României, republicata.

Lyrics "C C Catch - Summer kisses"

Stop. Hey man, there's a way
Save me just for a sunny day
Ooh I wanna, yes I want your heart
Choo choo choo

Young hearts are full of pride
And you never see what's deep inside
Ooh I wanna, yes I wanna give my heart to you

S-s-s-s-s-summer kisses
A summer in love
S-s-s-s-s-summer kisses
Ooh I'm dreaming of
S-s-s-s-s-summer kisses
Forever in love
S-s-s-s-s-summer kisses
Ooh I need that stuff

Stop. Hey man, hear me
Give me your love, what's gonna be ?
Ooh I wanna, yes I want your heart
Choo choo choo

Hey you, my words are true
Do you feel my love, oh, like I do ?
Ooh I wanna, yes I wanna
Give my heart to you

S-s-s-s-s-summer kisses
A summer in love
S-s-s-s-s-summer kisses
Ooh I'm dreaming of
S-s-s-s-s-summer kisses
Forever in love
S-s-s-s-s-summer kisses
Ooh I need that stuff

S-s-s-s-s-summer kisses
A summer in love
S-s-s-s-s-summer kisses
Ooh I'm dreaming of
S-s-s-s-s-summer kisses
Forever in love
S-s-s-s-s-summer kisses
Ooh I need that, ooh I need that, ooh I need that stuff

Summer kisses love
Ooh-ooh, my heart is true
S-s-summer love
Ooh-ooh, my heart is true
S-s-summer love
Ooh-ooh, my heart ïs true
S-s-summer love
Lyrics "C C Catch - Summer kisses"

Lyrics "Depeche Mode - Ice machine"

Running through my head secretly
The shouts of the boys in the factory
I ring you on the telephone silently
Like blood, like the wine in the darkroom scene

The darkroom scene
Darkroom scene

A letter
Once composed
Seven years long and as tall as a tree
Reading
On the wall
Emissions, efficiency

Efficiency
Efficiency

Resurrect
As a feeling
On my window
Of a past reunion

Resurrect
As a feeling
On my window
Of a past reunion
Vision
Of a picture
Like the city
And the air we breathe

The air we breathe
Air we breathe

She stood beside me once again
I knew her face
We met before in the street
Recalling all the children dancing at our feet

Lyrics "Depeche Mode - Ice machine"

Lyrics "Depeche Mode - I feel loved"

Lyrics "Depeche Mode - I feel loved"
It's the dark night of my soul
And temptation's taking hold
But through the pain and the suffering
Through the heartache and trembling

I feel loved
I feel loved

As the darkness closes in
In my head I hear whispering
Questioning and beckoning
But I'm not taken in

I feel loved
I feel loved

From the depths of my emptiness
Comes a feeling of inner bliss
I feel wanted, I feel desired
I can feel my soul on fïre

I feel loved
I feel loved

Lyrics Deep Purple - Fireball

Lyrics Deep Purple - Fireball

The golden light about you show me where you're from
The magic in your eye bewitches all you gaze upon
You stand up on your hill and behop all around you
They wonder where you're from oh yeah
They wonder where I found you
Oh my love it's a long way
Where you're from it's a long way

I tried to understand you, I tried to love you right
The way you smile and touch me always sets my heart alight
Your lips are like a fire burning through my soul
And people ask me where you're from
They really wanna know
Oh my soul it's a long way
Where you're from it's a long way

Magic woman wreckin' up my soul
Things you tell me have never been told
Magic woman I don't know
Electric before me I love you so I love you so

You're racing like a fireball dancing like a ghost
You're gemini and I don't know which one I like the most
My head is getting broken and my mind is getting bust
But now I'm coming with you down the road of golden dust
Oh my love it's a long way
Where you're from ït's a long way

Versuri D La Vegas - Oxigen

Versuri D La Vegas - Oxigen

Refren(x1):
Alerg spre tine,dar da-mi un semn
Haide sa ne regasim
Tu pentru mine esti oxigen
Stiam sa ne iubim

Astept in nopti inima sa-mi dai
Am vise dulci doar cand tu apari
E felul meu de a fi yeeee
De-a iubi,de-a iubi,de-a iubi

Refren(x1)

Cand vreau sa adorm imi apari in gand
Ochii ii deschid, vad o stea arzand
De vei privi la ea...
Tu vei simti,vei simti inïma

Refren(x2)

Schnuffel video - Schnuffel YouTubeVIDEO: SCHNUFFEL & WENDLER Häschenparty VOLLE LÄNGE

Schnuffel und Wendler Video-Vorschau "Häschenpa...

Schnuffel - Kuschel Song

Schnuffel - Häschenparty

Schnuffel - Halilaulu

Schnuffel - Ich hab´ Dich lieb - official video  more

GUMMY BEAR SONG ( funny ) YouTube, Lyrics

GUMMY BEAR SONG ( funny ) GUMMY GUMMY GUMMY


The Gummy Bear Song - Long English Version

The Gummy Bear Song Karaoke With Lyrics

The Gummy Bear Song - Long French Version

The Gummy Bear Song - Long German Version

The Gummy Bear Song - Long Spanish Version

The Gummy Bear Song - Long Brazilian Version

The Gummy Bear Song - Full Swedish Version

The Gummy Bear Song CZECH Version

The Gummy Bear Song SLOVAK Version

Gummibär's Cell Phone Game Gummy Bear Song

The Gummy Bear Song - Long Hungarian Version

The Gummy Bear Song   more

Mesaje si sms de iertare - mesaje si sms-uri de iertare si impacare indragoste

Mesaje si sms de iertare - mesaje si sms-uri de iertare si impacare indragoste

Am gresit si eu,dar cine nu greseste,ai gresit si tu ,greseala se plateste,este vina mea,dar si a ta,oricat am gresi,ne leaga dragostea

Ne certam la fel de pasional cum facem dragoste, si ne plac amandoua pentru ca certurile se-ncheie cu dragostea de impacare, si aceasta dragoste ne da incredere ca nimic nu ne-ar putea despartii vreodata. Sa stii ca inima mea te poate doar iubi si ochii mei te vad doar frumoasa... doar gura asta e mai obraznica, si merita sa o pedepsesti...

Nu cauta iubirea absoluta, pentru ca ea nu exista. Totul este relativ pe lumea asta, pana si iubirea...

De ai sti cat regret ce sa intamplat,cea fost intre noi e greu de uitat,poate iti cer prea mult,sa treci cu vederea,de ar fi sa te pierd,nas suporta durerea...

.Iubeste BAIATU care iti spune ca esti ''frumosasa'' si nu ''sexy''.... Iubeste baiatul care te suna inapoi, atunci cand tu i-ai inchis telefonul in nas..... Care sta treaz doar ca sa te priveasca dormind..... Care te saruta pe frunte...... Care vrea sa te arate lumii chiar dak nu esti aranjatA..... Caruia ii este indiferent dak pe parcursul anilor te-ai ingrasat sau ai slabit...... Care in prezenta prietenilor te ia de mana..... Care iti spune mereu ce insemni pentru el si cat de norocos e sa te aiba..... Iubeste-l pe el, deoarece el te iubeste.....si probabil k.....te va iubi mereu.

Am ratacit drumul cautand persoana perfecta. Pierdere de timp. Ea nu exista. Acum realizez in sfarsit ca doar dragostea este cea care transfigureaza orice lucru si il face pe cel ales sa para fiinta perfecta pe care am cautat-o toata viata

Imi cade o lacrima din ochi si nu stiu ce e cu mine .Dar un singur lucru insa stiu: mi-e tare dor de tine. Te rog Iarta-ma !

O viata te-as astepta sa  te intorci la mine iubirea mea e mult prea mare si vreau sa o impart cu tine

Nam sa te mai vad,nu te mai ating,la cerul cu stele eu te astept si te strig...iarta-ma iubirea mea

Lasa-mi pentru iubirea cea fost intre noi,o speranta ca vi inapoi...

Mesaje de buna dimineata - sms noi de dimineata

Mesaje si sms-uri noi de BUNA DIMINEATA pentru el sau ea, pentru prietena mea, prietenul meu, iubitul sau iubita mea

Buna dimineata iubire, sper sa deschizi ochii cu un zambet pe buze, asa cum am facut eu gandindu-ma la tine…Te Iubesc!

Langa tine dimineata, ziua e mai senina, soarele mai stralucitor pentru ca tu soare esti langa mine…Buna Dimineata

Te iubesc foarte mult si as vrea sa-ti spun asta printr-un mesaj de dimineata, daca o sa-mi dai voie o sa fac asta o viata...

Buna dimineata soare buna dimineata iubire, hai sa ne culcam la loc si sa visam la fericire

Buna dimineata,soare /Buna dimineata oameni buni ,sa aveti parte de o zi frumoasa / Buna dimineata,Sa aveti un sfarsit de saptamana frumos /Buna dimineta,Fie ca acest inceput de saptamana va aduca satisfactii pe plan profesional si numai bucurii

Buna dimineata, m-am trezit cu tine in gand,si as vrea ca tot restul vietii sa-l petrecem impreuna.

Buna dimineata, te iubesc ! Zi de zi de tine ma indragostesc / Buna dimineata iti soptesc / In fiecare zi tot mai mult te iubesc.

te-am cautat
cu ochii închisi inspirând mirosuri
de asternuturi mototolite dimineata

te-am cautat
rascolind cu palma fumul de tigara
amestecat cu aburul cafelei dimineata

te-am cautat
printre razele soarelui si în
reflexia lor în stropii de roua dimineata

te-am cautat
ore în sir uitându-ma la oamenii
ce trec zgribuliti pe strada dimineata

te-am cautat
pentru ca-mi doream sa te iubesc,
sa traiesc înca o viata cu tine

te-am gasit
lânga mine si acum ma trezesc altfel
la viata in fiecare dimineata

te-am gasit
si-am aflat acum cât de istovitoare
a fost cautarea si cât de frumoasa esti
dimineata

YouTube - Versuri "Cleopatra Stratan - Ghita" - romana - engleza

Cleopatra Stratan Youtube "Cleopatra Stratan - Ghita" romana


Cleopatra Stratan Youtube "Cleopatra Stratan - Ghita"engleza


Versuri "Cleopatra Stratan - Ghita"

Hainita sta in cui
Afara soare nu-i
Nimic nu-i bun de cand
Ma gandesc la Ghita
Dar Ghita nu-i in sat
Eu m-am interesat
Imi pare ca-i plecat
Dupa granita...
Greu, tare mi-i de greu,
Vreau, da nu stiu ce vreau;
Stiu ca si tu ma placi
Spune, Ghita, ce tu taci?
Ori vina ori ti du
Ori spune da ori nu
Eu te rog nu ma-nerva
Ghita ce-i cu viata ta?

REF: Ghita, te-astept diseara la portita
Langa portita de la scoala
Vino da numa nu vini cum vii tu
De obicei cu mana goala
Cine te mai asteapta ca si mine
O seara intreaga numai pe tine.
Ghita, arata-mi tu o fata care
Sa te iubeasca asa de tare!

Ghita, te-astept diseara la portita
Langa portita de la scoala
Vino da numa nu vini cum vii tu
De obicei cu mana goala
Cine te mai asteapta ca si mine
O seara intreaga numai pe tine.
Ghita, arata-mi tu o fata care
Sa te iubeasca asa de tare!

Ghita, te-astept diseara la portita
Langa portita de la scoala
Vino da numa nu vini cum vii tu
De obicei cu mana goala
Cine te mai asteapta ca si mine
O seara intreaga numai pe tine.
Ghita, arata-mi tu o fata care
Sa te ïubeasca asa de tare!

Versuri "Celine Dion - Blue christmas"

I'll have a Blue Christmas without you
I'll be so blue thinking about you
Decorations of red on a green Christmastree
Won't be the same, if you're not here with me

And when those blue snowflakes start fallin'
And when those blue melodies start callin'
You'll be doin' all right, with your Christmas of white,
But I'll have a blue, blue, blue, blue Christmas

Decorations of red on a green Christmastree
Won't be the same, if you're not here with me
I'll have a Blue Christmas that's certain
And when that blue heartache starts hurtin'
You'll be doin' all right, with your Christmas of white,
But I'll have a blue, blue Chrïstmas

YouTube Videoclip Candy Versuri "Candy - Cazut din cer"

Versuri "Candy - Cazut din cer"Videoclip Candy Muzica


Versuri "Candy - Cazut din cer"

I:
Aveam nevoie de tine si te-am gasit
Am ramas blocata cand tu mi-ai zambit
Cand ma priveai tu, cazut din cer pareai.
Nu stiam de unde ai aparut
Erai ciudat, erai prea tacut
Cand ma priveai tu, cazut din cer pareai.

Prerefren:
Eu i-am auzit vorbind, i-am auzit barfind
Spuneau ca tu esti mult prea ciudat.

Refren:
Esti cazut din cer
Te-ai lovit, dar sper
Ca daca te iubesc
Iti va trece mult mai usor
Esti cazut din cer
Ce-as putea sa-ti cer
Nu stiu cine esti
Dar mi-ar ajunge sa ma iubesti.

II:
Asteptam mereu sa te intalnesc
Esti ciudat, dar ce sa fac, te doresc
Spune-mi ca-i vrea sa-mi dai iubirea mea.
III:
Ii aud barfind despre tine mereu
Dintre toti te-nteleg numai eu
Spune-mi c-ai vrea sa-mi dai iubirea mea.

Prerefren:..
Refren:..
Prerefren:..
Esti cazut dïn cer...
Refren:..

YouTube Versuri "Candy - Candy" VS Bombonica ta

Versuri "Candy - Candy" Videoclip Candy


Bombonica ta

Stai timid intr-un colt
Ma privesti pe furis
Simt c-ai vrea sa imi vorbesti
Dar nu sti cum sa faci
Ce sa fac?
Si eu simt, simt ca

Refren:
Si as vrea sa fiu Candy a ta
Bombonica ta tot ce-ai visat
Sa fugim departe pana la nori
Sa ne iubim in mii de culori

Si as vrea sa fiu Candy a ta
Bombonica ta tot ce-ai visat
Sa fugim departe pana la nori
Sa ne iubim in mii de culori

Totul in jur parca s-a stins
Toti in parc au plecat
Ca inbtr-o poveste departe de lume
Doar noi doi am ramas
Cu Ochii lipiti

Refren...

Stiu c-ai povestea mea
Dar poate fi sï a ta

Urari Yahoo Messenger

Urari Yahoo Messenger

Mess batran cu plete albe
Ai sosit din nou pe net
Si aduci buzz-uri si ignore multe
La fetite si baieti
Mess batran,Mess batram

Din batrani se povesteste
C-an toti anii ce-ai trait
Mess batran din nou soseste
Niciodata n-a lipsit
Mess batran,Mess batran

Mess batran cu plete albe
Incotro vrei sa te duci
Noi te-am instalat din nou
De la noi sa nu te duci
Mess,batran,Mess batran

A murit Ion Dolanescu

Videoclip Ion Dolanescu Muzica Ion Dolanescu mort


A murit Ion Dolanescu

Cunoscutul interpret de muzica populara, Ion Dolanescu, a încetat din viata, azi, la vârsta de 65 de ani, în urma unui stop cardiac. Nascut pe 25 ianuarie 1944, acesta a fost deputat în legislatura 2000-2004, ales în judetul Ilfov pe listele Partidului România Mare. Originar din satul Persinari, judetul Dâmbovita, Dolanescu a avut o discografie semnificativa, cu numeroase înregistrari la radio si televiziune, a sustinut numeroase concerte. Ion Dolanescu a murit în locuinta sa din Capitala, în urma unui stop cardiac. Echipajul SMURD, care s-a deplasat la locuinta acestuia din Bucuresti, a încercat sa-l resusciteze timp de aproximativ o ora.more

Ion Dolanescu a murit

Cântaretul de muzica populara Ion Dolanescu a încetat din viata joi, în jurul orei 16.00, în locuinta sa, în urma unui stop cardio- respirator, a declarat pentru MEDIAFAX coordonatorul SMURD Bucuresti, Bogdan Oprita.

Un echipaj SMURD s-a deplasat la locuinta acestuia, în Capitala, unde timp de o ora s-a încercat resuscitarea artistului more

Mesaje Funny, Mesaje Hazli

Mesaje Funny, Mesaje Hazli

Esti o fiinta atat de draguta, politicoasa, frumoasa, sincera, spirituala si unica pe aceasta lume... Primeste urarile mele de bine si aceste minciuni nevinovate.

Adevarata prietenie este asemenea unui trandafir: nu-i realizezi frumuseatea pana ce nu se ofileste

Catelul are o catelusa, vrabioiul are o vrabiuta, motanul are o pisicuta, broscoiul are o broscuta, porumbelul are o porumbita... tu nu vrei sa ma ai pe mine?

Fetele sunt ca internetul. Toate domeniile interesante sunt luate deja

Daca dragostea e raspunsul, poti te rog sa reformulezi intrebarea?

Apasa tst jos. Inca o data .OK .inca o data.da... ahh...ohh...da ...aproape am reusit ...da...la naiba! Inca o data.. .mai tare! ce bine! hmmm.. .Asa faci sex prin sms.

Te iubesc nu numai pentru ceea ce esti, ci pentru ceea ce sunt eu cand sunt langa tine.

Prietenia este cea mai frumoasa faza a vietzi:cu cel mai bun prieten,razi,plangi,te certzi,dar cel mai important este atunci knd iti jura k va ramane pt totdeauna cel mai bun prieten al tau,orice s-ar intampla s oriunde ar fi.Asa iti jur si yo k voi ramane your best friend kiar dak sunt departe.

Intr-o zi iti vei pierde parul, dintii, banii si chiar memoria. Dar un lucru sigur nu-l vei pierde: corpul tau sexy, caci nu poti pierde ceea ce nu ai!

De ce cainii sunt mai buni ca femeile: te asculta cand tipi la ei; nu fac cumparaturi; orice tip poate avea un caine care arata bine.

"Iubirea ta imi da viata. Te iubesc si asta ma face sa fiu mai buna, mai frumoasa, mai intelegatoare, dar iubirea ta pentru mine ma face sa fiu cea mai buna, cea mai frumoasa, cea mai intelegatoare.

Mesaje - Emo Kids - Emo Boys - Emo Girls

Mesaje - Emo Kids - Emo Boys - Emo Girls

Depresie deprimare durere si mahnire, cuvinte care pentru un emo adevarat inseamna IUBIRE.

Ce frumosi sunt ochii tai albastrii, cand pictez totul in negru si suspin in noapte fara sa te stiu aproape …

Plinsu si durerea sant doua lucruri diferite dar se leaga intre ele,asa ca nu-ti taia venele din cauza noastra.

As vrea sa ma arunc de pe bloc...sa zbor spre eternitate, deprimarea imi este sora si prozacul imi e frate.

E atat de frig … lacrimile mi-au inghetat si nu mai pot sa zambesc … traiesc un vis demult apus si nu-mi mai revin la viata …

Alfabetul incepe cu litera a, numaratoarea cu 1, tristetea incepe cu o lacrima, bucuria cu un zambet, iar fericirea mea incepe cu tine.

Am plans, am suferit, am pierdut atatea.. totul pentru o cauza nobila: IUBIREA dintre noi doi

Tristetea m-a cuprins si vreau sa plang … nu mai pot … te iubesc si te vreau inapoi

Sexul e ca si Cupidon: nu-i destul sa ai arc si sageti, mai tre’ sa […]

nu conteaza cat ma iubesti… atata timp cat te prefaci…

Mesaje de dor sms de dor pentru prietena mea


Mesaje de dor pt ea sau ea, sms de dor pentru prietena mea
Mi-e dor de atingerea ta, de ochii tai, de soaptele tale... cred ca mi-e dor de tine.

Mi-e dor nebun de tine, Mi-e dor da cat nu se mai poate, Chipul tau ... chipul tau, La ganduriile mele toate....

Ma trezesc cu gandul la tine...ma gandesc toata ziua la tine...adorm cu tine in gand...te visez...dar tot ami e dor de tine...oare de ce?

Mi-e dor de un chip gingas,de o imbratisare sincera,de un sarut...mi-e dor de sufletul pe care il ador...Mi-e dor de tine

e iubesc foarte mult si poate o sa razi de mine, ai plecat de un minut si deja mi-e dor de tine

de dorul tau..o lacrima..eu asi varsa...si daca atunci..cand te vei intoarce,vei zambi la fel..nu uita te rog ca am fost doar eu..dorul tau..

Cand tu esti departe nu simt decat o tristete imensa care imi sfasie sufletul… Inima mea te cere si te vrea din nou… Mi-e dor de tine…

Din adancul inimii iti trimit mesaje de dor, as vrea sa te intorci la mine sa-ti pot sopti versuri de amor.

Acolo unde nu mai exista fericire, acolo unde dainuieste intunericul iar viata curge fara alinare, acolo sunt eu, inecandu-ma in lacrimi de dor … pentru TINE!

Din ale inimii adancuri iti dau mesaje de dor, vreau sa te intorci la mine si sa-ti vorbesc de am@r

Mesaj de Adio Mesaje de Despartire Sms uri triste

Mesaj de Adio - Mesaje de Despartire - Sms-uri triste

Oare pasarelele mai canta din dragoste sau striga de dor? Oare florile mai infloresc din pasiune sau din sete chinuitoare de lumina? Oare vantul alearga de fericire sau de nebunie? Oare ce-o sa se-ntample cu mine... fara tine?

S-a rupt lantul de iubire,si-anceput a rugini,nu te mai gindi la mine,ce a fost nu va mai fi.

Poate e grea despartirea, poate e greu sa fii singur, dar e mult mai usor decat sa fiu impreuna cu tine.

Adio de acuma-ti spun...de-acum nu-ti voi mai fii o piedica in drum...destul am plans...destul am tanguit...casa constat ka tu nu m-ai iubit.

Fericirea de a iubi si a fi iubit nu poate exista fara opusul ei: tristetea despartirii. Si totusi, la sfarsit, cand faci totalul, nu poti sa nu te intrebi daca merita atata suferinta cateva clipe de iubire

cine se naste-iubeste cine iubeste-sufera cine sufera-regreta cine regreta-moare cine regreta ca moare-adio.

Ce frumosi sunt ochii tai albastrii, cand pictez totul in negru si suspin in noapte fara sa te stiu aproape

Am mai pierdut inca o clipa, inca un an, inca o viata degeaba … te-am pierdut pe tine …

As vrea sa te alung, sa nu mai plang, sa fie soare din nou in viata mea. Niciodata n-am crezut ca despartirea de tine poate fi atat de grea

Si deziluziile isi au rostul lor in viata, te trezesc din vis

Mesaje de Agatat

Intr-o lume plina de necazuri si de belele..buzele tale umede se simt singure fara ale mele

Ai o harta? Ca m-am ratacit in ochii tai.

O sa ma saruti, sau trebuie sa mint in jurnal?

Imi dai si mie o poza, ca sa stiu ce sa ii arat Mosului sa imi aduca de Craciun?

Esti sigura ca nu ne-am mai intalnit in vieti anterioare?

Nu prea cred in iubire dar tu mai facut sa ma indragostesc de tine

Vocile mi-au zis sa vin si sa vorbesc cu tine.

Corpul tau e alcatuit 90% din apa si mie mi-e sete.

Trebuie sa fi obosita, pentru ca ai umblat prin mintea mea toata ziua.

Cred ca sunt in Rai, pentru ca am vazut un inger!

Tags; mesaje de agatat,sms de agatat,sms-uri si texte de agatat

Versuri "Erasure - Yahoo!" Videoclip "Erasure - Yahoo!"

Videoclip "Erasure - Yahoo!" YouTube "Erasure - Yahoo!"


Versuri "Erasure - Yahoo!"

Better that the devil should not be called
If you wanna wed the devil's daughter
I pray to the Lord on high to set you free
Better you decide to cut him loose
Than to ride on the cunning line
I pray to the Lord on high to rescue me

No one should go through hard times
No one should live in sorrow
Got to face the darker skies
Got to lift your head up high

Yahoo! ah higher, higher, higher
Yahoo! ah find your way unto the Lord
Ah higher, higher, higher
Yahoo! ah find your way unto the Lord

To run where the devil would fear to tread
Got to put your money where your heart is
I pray to the Lord on high to set you free
Whether you decide to trade your soul
For a little of the devil's gold
I pray to the Lord on high to rescue me

No one should feel so low down
And give into sweet temptation
Got to lift your head up high
Got to face the darker skies

Yahoo! ah higher, higher, higher
Yahoo! ah find your way unto the Lord
Ah higher, higher, higher
Yahoo! ah find your way unto the Lord
Yahoo! ah higher, higher, higher
Yahoo! ah find your way unto the Lord

Yahoo! ah higher, higher, higher
Yahoo! ah find your way unto the Lord

When you look around and find yourself
Between the devil and the deep blue sea
I pray to the Lord on high to set you free
If there's trouble on your mind when you sleep at night
Won't you come and put your trust in me
And I pray to the Lord on high to rescue me

No one should go through hard times
No one should live in sorrow
Got to face the darker skies
Got to lift your head up high

Yahoo! ah higher, higher, higher
Yahoo! ah find your way unto the Lord
Ah higher, higher, higher
Yahoo! ah find your way unto the Lord
Yahoo! ah higher, higher, higher
Yahoo! ah find your way unto the Lord
Ah higher, higher, higher
Yahoo! ah find your way unto the Lord
Ah higher, higher, higher
Yahoo! ah fïnd your way unto the Lord

Videoclip-YouTube-Versuri "Printesa De Aur - Uitate la mine"

1YouTube 2Versuri 2Videoclip "Printesa De Aur - Uitate la mine"


Versuri "Printesa De Aur - Uitate la mine"

Sa inceapa piesa
Sa cante printesa
Si sa stie lumea toata
Ca printesa e unicata

Refren:

Uita-te la mine
Si spune-mi tu cine
Ar putea dintr-o miscare
Sa ma ridice in picioare(x2)

Eu imi fac prezenta
Tu imi faci diferenta
Imi lipseste concurenta
O valoare,o mare valoare
Sunt din cap pana in picioare(x2)

Nu fac vorbele
Cat fac faptele
Mai bine vorbe putine
Si buzunarele pline(x2)

Eu imi fac prezenta
Tu imi faci diferenta
Imi lipseste concurenta
O valoare,o mare valoare
Sunt din cap pana in picioare(x2)

Uita-te la mine
Si spune-mi tu cine
Ar putea dintr-o miscare
Sa ma ridice in picioare

Nu fac vorbele
Cat fac faptele
Mai bine vorbe putine
Si buzunarele pline

Eu imi fac prezenta
Tu imi faci diferenta
Imi lipseste concurenta
O valoare,o mare valoare
Sunt din cap pana in picïoare(x2)

YouTube Nicolae Guta si Oana Tare as Vrea ( ORIGINAL )

Videoclip youtube Nicolae Guta si Oana Tare as Vrea ( ORIGINAL )


Versuri "Nicolae Guta feat Oana - Tare as vrea"

Strofa 1
A mai trecut o zii si tu nici nu stii
Ce dor imi e de tine..
Intr-una ma gandesc,cat te iubesc
Oare fac bine..!? (bis)

Refren
Tare as vrea,tare as vrea
Sa imi juri si tu iubire
Ca te intorci de maine iar la mine
Sa-mi spui din suflet ca si tu ma iubesti
Ca nu mai pleci si nu ma mai ranesti

Strofa 2
Of cat mi-e de dor, imi vine sa mor
Ca nu esti langa mine...
Cu cine azi vorbesti , Pe cine iubesti
Spune-mi pe cine !? (bis)

Refren
Tare as vrea,tare as vrea
Sa imi juri si tu iubire
Ca te intorci de maine iar la mine
Sa-mi spui din suflet ca si tu ma iubesti
Ca nu mai pleci si nu ma mai ranestï

Versuri "Minodora - Lacrimi,lacrimi"

Versuri "Minodora - Lacrimi,lacrimi"

Refren:
Lacrimi, lacrimi
Cate lacrimi am varsat de-a lungul vietii
Nu credeam ca pentru tine
O sa ajung regina tristetii
Lacrimi, lacrimi
Cate lacrimi am varsat de-a lungul vietii
Nu credeam ca pentru tine
O sa ajung regina tristetii

I:Am obosit sa tot adorm
Cu gandul alb(iar?) la tine
Iar dimineata sa ma spal
Cu lacrimi de iubire

Refren:...

II:Ce mult as vrea sa pot avea
Un strop de fericire
Sa simt si eu ca ma iubesti
Ca iti pasa de mïne

Videoclip-YouTube-Versuri "Laura Vass feat Sorin copilul de aur - Cinee inima mea"

Videoclip-YouTube-Versuri "Laura Vass feat Sorin copilul de aur - Cine e inima mea"

Versuri "Laura Vass feat Sorin copilul de aur - Cine e inima mea"

Sorin Copilul de Aur:

Ce s-a intamplat de nu ma mai vrei
Stiu ca ma iubesti,eu vad in ochii tai
Chiar de ti-am gresit,azi imi pare rau
Mi-as dori din suflet sa fiu iar al tau

Laura Vass:

Am crezut in tine,dar m-am inselat
Te-am vazut cu alta,cand te-ai sarutat
Eu nu meritam,prea mult te iubeam
Soapte de iubire false-ti ascultam

Refren(2x)

Cine e inima mea,cine e dragostea mea
Spune-mi ce te-a facut sa pleci din viata mea
Ma-i mintit de cand te stiu
Si mi-am dat seama prea tarziu
Hai du-te la ea de tot,eu nu te mai suport
Stiu ca sunt inima ta,stiu ca sunt dragostea ta
N-am sa plec din viata ta,nicigand iubirea mea
Imi cer iertare viata mea
Imi cer iertare-n fata ta,si din suflet iti promit
Ca n-am sa te mai mint

Laura Vass:

Nopti intregi plangeam si ochii imi luau foc
Acum plangi si tu si imi ceri sa ma-ntorc
Stii cat te-am iubit dar nu pot sa te iert
Poti sa spui orice dar eu nu te mai cred

Sorin Copilul de Aur:

Ce te porti asa de rau cu mine-acum
Tu vrei sa ajung sa plang ca un nebun
Stiu ca am gresit si vreau sa ma ierti
Eu sunt vinovat si poti ca sa ma certi

Refren(2x)

Cine e inima mea,cine e dragostea mea
Spune-mi ce te-a facut sa pleci din viata mea
M-ai mintit de cand te stiu
Si mi-am dat seama prea tarziu
Hai du-te la ea de tot,eu nu te mai suport
Stiu ca sunt inima ta stiu ca sunt dragostea ta
N-am sa plec din viata ta,nicigand iubirea mea
Imi cer iertare viata mea,
Imi cer iertare-n fata ta,si din suflet iti promit
Ca n-am sa te mai mint

Refren(2x)

Cine e inima mea,cine e dragostea mea
Spune-mi ce te-a facut sa pleci din viata mea
M-ai mintit de cand te stiu
Si mi-am dat seama prea tarziu
Hai du-te la ea de tot,eu nu te mai suport
Stiu ca sunt inima ta stiu ca sunt dragostea ta
N-am sa plec din viata ta,nicigand iubirea mea
Imi cer iertare viata mea,
Imi cer iertare-n fata ta,si din suflet iti promit
Ca n-am sa te mai mïnt

Videoclip-YouTube-Versuri "Laura Vass feat Sorin copilul de aur - Cine e inima mea" Videoclip-YouTube-Versuri "Laura Vass feat Sorin copilul de aur - Cine e inima mea"

Versuri "Nea Kalu - Astazi ne impacam maine ne certam"

Versuri "Nea Kalu - Astazi ne impacam maine ne certam"

Multe vorbe goale
Spuse la intamplare
Nu au nici un rost
Suparat am fost
Ma cunosti prea bine
Iarta-ma iubire
Spune`mi ce sa fac
Numai sa te impac

Astazi ne impacam
Ce mult ne iubim
Asa`i dragostea
Iubim si suferim
Maine ne certam
Iar ne despartim
Daca n`am iubi
Poate n`am suferi

BiSS

Daca nu eu cine te`ar intelege
Fara tine patul meu a`r fi mai rece
Sti ca inima mea
Pe tine ea te vrea
Oricat noi ne`am certa
Doar tu esti viata mea

BiSS

Astazi ne impacam
Ce mult ne iubim
Asa`i dragostea
Iubim si suferim
Maine ne certam
Iar ne despartim
Daca n`am iubi
Poate n`am suferi

BiSS

Daca nu eu cine te`ar intelege
Fara tine patul meu a`r fi mai rece
Sti ca inima mea
Pe tine ea te vrea
Oricat noi ne`am certa
Doar tu esti viata mea

Multe vorbe goale
Spuse la intamplare
Nu au nici un rost
Suparat am fost
Ma cunosti prea bine
Iarta-ma iubire
Spune`mi ce sa fac
Numai sa te impac

Astazi ne impacam
Ce mult ne iubim
Asa`i dragostea
Iubim si suferim
Maine ne certam
Iar ne despartim
Daca n`am iubi
Poate n`am suferi

YouTube-Videoclip-Versuri "Jean de la Craiova - Cainii rosii (dinamo)"Vine borcea cu spartanii

Videoclip manele "Jean de la Craiova - Vine borcea cu spartanii" Cainii rosii (dinamo)


Versuri "Jean de la Craiova - Vine borcea cu spartanii"
Versuri "Jean de la Craiova - Cainii rosii (dinamo)"

Dinamo!! Dinamo!! Dinamo!!
Dinamoo!Dinamoo!!
Noi suntem pe primul loc,
Primii in clasament,
Ca finantatorul nostru e baiat destept,
Cine tine cu Dinamo,tine fruntea sus,
Este cadne pan' la moarte, CAMPIONII SUS
Noi suntem pe primul loc,
Primi in clasament,
Ca finantatorul nostru e baiat destept,
Cine tine cu Dinamo,tine fruntea sus,
Este cadne pan' la moarte, CAMPIONII SUS
Vine,vine Borcea cu spartanii, fuge toti Miliardarii
Da Vine, vine Borcea sa ia Cupa,sa distruga Europa
Vine,vine Borcea cu spartanii si distruge toti dushmanii
Si mai are acum un singur Dor
LIGA CAMPIONILOR!
Dinamoo! Dinamoo!!
Auu auu!!:))
Cine sare este caine si e noroc
Nu se vinde ,nu tradeaza si e valoros..Da da da
E dorinta fanilor caini infometati,
Liga Campionilor sa o Cashtigati!X2
Vine vine Borcea cu spartanii fuge toti Miliardarii
Da Vine vine Borcea sa ia Cupa,sa distruga Europa
Vine vine Borcea cu spartanii si distruge toti dushmanii
Si mai are acum un singur Dor
LIGA CAMPIONILOR!
Auu!! Auu!!
Dinamoo!!....Dinamoo!
Auu!! Auu!!
Auu!! Auu!!
Dinamoo!!....Dinamoo..Dinamoo!!....Dinamoo
Auu!! Auu
Noi suntem pe primul loc,
Primi-i in clasament,
Ca finantatorul nostru e baiat destept,
Cine tine cu Dinamo,tine fruntea sus,
Este cadne pan' la moarte, CAMPIONII SUS
Cine sare,este caine si e norocos
Nu se vine,nu tradeaza si e valoros
E dorinta fanilor,caini infometati,
Liga Campionilor sa o Cashtigati!
Vine, vine Borcea cu spartanii fuge toti Miliardarii
Da Vine, vine Borcea sa ia Cupa,sa distruga Europa
Vine, vine Borcea cu spartanii si distruge toti dushmanii
Si mai are acum un singur Dor
LIGA CAMPIONILOR!
Vine, vine Borcea cu spartanii fuge toti Miliardarii
Da Vine vine Borcea sa ia Cupa,sa distruga Europa
Vine vine Borcea cu spartanii si distruge toti dushmanii
Si mai are acum un sïngur Dor
LIGA CAMPIONILOR!
Auu!!...Auu!!!!!!!!!!!

YouTube - Versuri "Ionut Cercel - Made in Romania" Videoclip manele

YouTube "Ionut Cercel - Made in Romania" Videoclip Ionut Cercel Versuri Ionut Cercel


Versuri "Ionut Cercel - Made in Romania"

Am sa cant si eu o piesa, cea mai noua melodie pentru toata lumea prezenta, pentru toti fratii nostri si pentru cei care nu ma cunosc sunt Ionut Cercel, baiatul lui Petrica Cercel [USOR] doar eu si chitara pot face ...

Da dumla dumla da la dumla dumla da
Daga dumla dumla da Made in Romania
La dumla dumla da da dumla dumla da
Daga dumla dumla da Made in Romania

Chiar daca esti moldovean, ardelean sau tigan suntem Made in Romanie [iali iali iali]
Chiar daca esti moldovean, ardelean sau oltean suntem Made in Romanie [iali iali iali]

Da dumla dumla da la dumla dumla da
Daga dumla dumla da Made in Romania
La dumla dumla da da dumla dumla da
Daga dumla dumla da Made in Romania

Nu conteaza cine esti sau ce limba vorbesti
Asta este tara ta, Romaniaaa..
Nu conteaza cine esti sau ce limba vorbesti
Asta este tara ta, Romaniaaa..

Soloo ia-uzi cea mai nouaaa..

Hai cu moldoveanu, cu ardeleanu, bucuresteanu
Haide sus tiganuu..
Si cu olteanu, cu moldoveanuu, cu ardeleanuu [dadadadadaa]

Chiar daca esti moldovean, ardelean sau tigan suntem Made in Romanie [iali iali iali]
Chiar daca esti moldovean, ardelean sau oltean suntem Made in Romanie [iali iali iali]

Da dumla dumla da la dumla dumla da
Daga dumla dumla da Made in Romania
La dumla dumla da da dumla dumla da
Daga dumla dumla da Made in Romania

Nu conteaza unde stai sau ce dialect ai
Distreaza-te si bea ca-i tara taaa..
Nu conteaza unde stai sau ce dialect ai
Distreaza-te si bea ca-i tara taaa..

Chiar daca esti moldovean, ardelean sau tigan suntem Made in Romanie [iali iali iali]
Chiar daca esti moldovean, ardelean sau oltean suntem Made in Romanie [iali iali iali]

Da dumla dumla da la dumla dumla da
Daga dumla dumla da Made in Romania
La dumla dumla da da dumla dumla da
Daga dumla dumla da Made in Romania

Nu conteaza cine esti sau ce limba vorbesti
Asta este tara ta, Romaniaaa ...
Nu conteaza unde stai sau ce dialect ai
Distreaza-te si bea ca-i tara taaa ...

Chiar daca esti moldovean, ardelean sau tigan suntem Made in Romanie [iali iali iali]
Chiar daca esti moldovean, ardelean sau oltean suntem Made in Romanie [iali iali iali]

Da dumla dumla da la dumla dumla da
Daga dumla dumla da Made in Romania
La dumla dumla da da dumla dumla da
Daga dumla dumla da Made in Romanïa

YouTube - Versuri "Ionut Cercel - Made in Romania" Videoclip manele

YouTube - Imnul Yahoo Messenger - Versuri - Imnul Yahoo Messenger

Imnul Yahoo Messenger Videoclip Imnul Yahoo Messenger


Versuri Imnul Yahoo Messenger

Ce pacat, ti-ai trait viata pe net...
Am zis ca esti draguta da' acum regret!

Pune-te bine cu mine si te scot la un serbet!
Poate ne-mprietenim si ma legi la un siret...

La dreptul!?
nu, la stangul...

ASL, PLS...

Pai STF...SMS am zis ca DND

Esti chior sau n-ai vazut ca am la status BRB?!???

Imi zice o gagica plina de basini pe mess:
"Iti dau ignore ca esti pe interes"

Pai..

Daca tot ai bani vrei sa-i imparti cu mine?
Merit sa fiu platit ca-mi pierd timpul cu tine!

ca asa imi cautam alta pe hi5
si poate aia... voia sa ne vedem si live...

Multi se chinuie sa va agate pe mirc
DECI...
Ascultati printeselor ce am sa va zic:
Doua puncte, paranteza paranteza :))

De nu pornesti web-ul o sa cred ca ai proteza!
De ce nu tastezi cu mine, vrei sa-ti dau un BUZZ!?
Porneste fa web-ul ca vreau sa ma amuz!

Doua puncte, paranteza paranteza :))
De nu pornesti web-ul o sa cred ca ai proteza!
De ce nu tastezi cu mine, vrei sa-ti dau un BUZZ!?
Porneste fa web-ul ca vreau sa ma amuz!

Pe strofa a doua o sa zic si de barbati...
de aia care se cred miezul da' sunt niste carnati

ca pe net, viata lor tare ROZ e...
...au femei si masini doar in poze

Un pachet de tigari e ca premiul la loto,
sunt oameni ce zambesc doar in albumul foto!

baieti ce nu au parte de femei
si plictisiti de dreapta fac parada GAY!

Altii mai destepti se'apuca de HACKER-eala
spar un ROOT si uita de viata reala,
Se cred mar zmei dar,

BA BAIETI
ORICINE E SMECHER INTRE PATRU PERETI
dar...
Alergati si voi dupa femei ca dupa tren...

deci va rog... nu dati MESS cu acest refren

Doua puncte, paranteza paranteza :))
De nu pornesti web-ul o sa cred ca ai proteza!
De ce nu tastezi cu mine, vreï sa-td dau un BUZZ!?
Porneste fa web-ul ca vreau sa ma amuz!

YouTube-Versuri "Gashka - Cand ma uit in ochii tai"

YouTube-"Gashka - Cand ma uit in ochii tai"Videoclip Gashka - Cand ma uit in ochii tai


Versuri "Gashka - Cand ma uit in ochii tai"

Refren :
Cand ma uit in ochii tai
Vad minciunile din ei
Imi spui ca ma iubesti
Dar shtiu ca ma pacalesti...x2

As vrea sa opresc timpul in loc o secunda
Si pe fata mea sa las o lacrima sa curga
Stii k ti’am fost tot timpul aproape
Dar tu ai fost mereu cu gandul departe
Aud din nou glasul tau in minte
Te vad cum zambesti pari atat de cuminte
Nici acum nu pot sa’mi imaginez
Cum prin vorbe false m’ai facut sa visez

I-ni-ma... plange din cauza ta
Refren...x2
As vrea sa fie asa cum promite gurita ta
Dar stiu ca tu ma minti si vrei doar sa profiti...x2

I-ni-ma... plange din cauza ta
Refren...x2

Cat de repede s’a scurs timpul nostru inpreuna
Insa cuvantul T pa t cineva trebuie sa’l spuna
Am simtit cand vorbeai ,n’ai procedat cinstit
N’ai crezut ce ai promis,stiu ai mintit
O poveste care n’are nici un final
A devenit iubire ta un lucru banal
Stiu acum cat de mult eu am sa gresesc
Daca si in continuare tot am sa te iubesc

I-ni-ma...plange din cauza ta
Refren...x3

...

Da styu ca ma pacalesti...

Versuri Elgi - Alina

Versuri Elgi - Alina

Am privit, am privit atat iubito
ochii tai am vazut iubirea mea in ei
dar acum nu esti aproape sa simt inima cum bate
alina alina alinarea mea tu esti viata mea
esti departe si mie greu
dar esti in sufletu meu in inima mea

Ref: Alina alina alinarea viata mea
esti departe si mie greu dar esti in sufletu meu Alinaaa

As vrea ca cerul sa planga azi acolo unde esti sa ploua cu lacrimiel mele
si poate tu ai sa intelegi k e un singur om undeva care te iubeste din toata inima
Alina tu esti tot ce e mai frumos pe acest pamant
singura femeie ce o port mereu in gand
in inima mea tot alinarea ta

Ref: Alina alina alinarea mea tu esti viata
mea esti departe si mie greu
dar esti in sufletu meu
in inima mea alinaaa

Sant soarele ce a rasarit pe strada ta
esti iubirea ce sa inascut in inima mea
te iubesc pana la stele
iti dau lacrimile mele
iubïrea mea

Versuri Babi Minune feat - Balada lui statik(inima de tigan - regina)

Versuri Babi Minune feat - Balada lui statik(inima de tigan - regina)

State smecher de Paris
De dusmani nu e invins
State nume cu respect
De baiat destept

Ai costume elegante
Dai femeile pe spate
In afaceri nu gresesti
Ca tu le gandesti

Refren:Offf State State
Faci afaceri zi si noapte
Nimeni n-are mintea ta
In toata satra

Offf State State
Faci afaceri zi si noapte
Nimeni n-are mintea ta
In toata satra

Ai valoare si putere
Sa treci peste zile grele
Ai cazut dar te ridici
Si mereu invingi

Si legat la ochii tu stii
Sa-ti numeri prietenii
Mintea-ti merge ca la carte
Tu aï ochïï la spate

Refren:Off State State....

Nicoleta Luciu-Biografie

Nicoleta Luciu-Biografie: Curriculum vitae NICOLETA LUCIU - CV
Locul si data nasterii: Bucuresti, 12.09.1980
Zodia: Fecioara
Inaltime: 1.75 m
Greutate: 54 kg
Par: Negru
Ochi: Caprui

Activitate profesionala Nicoleta Luciu
Film:
"Azucena"- regia Mircea Muresan- Ilona
Televiziune:
Asistenta la "Te uiti si castigi"
Asistenta la "Procesul etapei"
Asistenta la "Neata in epoca de piatra"
Asistenta la "Teo"
Reclame la diferite produse
Sonia Ghitescu in telenovela "Lacrimi de iubire" - ACASA
Muzica:
A cintat in trupa "Alizee" iar in prezent este solista in trupa "Laguna"
De la 16 ani face modelling si a cistigat titlul de Miss Romania in 1999
A reprezentat Romania la Miss World 1999
- Actori preferati: Brad Pitt
- Actrite preferate: Angelina Jolie
- Scriitori preferati: Mircea Cartarescu, Paulo Coelho
- Hobby-uri: Plimbatul cu rolele
- Muzica: De toate genurile
- Animale preferate: Pisici
Coperta reviste : Playboy, Vivid, Vivre, Pro TV Magazin, TVMania
Pictoriale Playboy : in 4 numere ale revistei
Reclame foto : Up Beauty Center, Beeafeater Tonic, Iveco, Redis Nutritie
Imaginea Xavier-Laurent, Casa Rebecca Rita, Face2Face Models, Gazeta Sporturilor, Redis Nutritie, Palux

Poveste de Dragoste - O iubire interzisa

Poveste de Dragoste - O iubire interzisa

O iubire interzisa?...se pot iubi doi oameni indiferent de culoarea pielii...de traditii....de imbracaminte??DA....
in povestea mea se pot regasi multe fete....aveam vreo 12 ani cand l-am zarit prima oara,pur si simplu mi-a placut,n-am intrat in vorba cu el ,eram prea mica nu aveam de unde sa inteleg unele lucruri,asa ca timpul s-a scurs repede si am ajuns la varsta de 14 ani ,cand l-am reintalnit iara dar dintr-o simpla intamplare,parca il cunosteam de undeva,nam stat pe ganduri si am decis sa merg la o mica plimbare cu el,parea de vreo 17 ani,am vorbit de atunci fara sa ne dam seama pana cand eu am facut 16 ani,pot recunoaste ca in cartier unde locuiesc eu sunt putin fete frumoase,blonde cu ochii verzi mai ales lipovence,.asa repede trecu timpul caci din gluma fiindca luasem toate astea in gluma fiind prea mica si neintelegand ce e iubirea am crezut ca e ceva obisnuit ce se intampla,asa ca m-a prezentat familiei lui,le spuse ca vorbim de mai bine de 2 ani.mergeam oriunde cu el,chiar am vrut sa fugim undeva in spania,ma iubea si eu pe el,asa ca mai trecu un an si el facu 18 ani,era un baiat prezentabil si nici nu-ti dadeai seama ca e tigan.el pleca prin spania iar eu il asteptam sa vina,ne iubeam foarte mult,poate prea mult,fiind clasa a 11a,incepusem sa ies prin cluburi,si asa intro seara din cauza alcololui mi-am pierdut atat dorita de B,virginitate cu un oarecare.am regretat enorm,insa stiam ca iubirea noastra e mai puternica decat aceasta pierdere.lucrurile au devenit din ce in ce mai serioase si nici nu ne dadusem seama cat ne iubim.parintii nostrii nau fost nici un moment de acord cu relatia noastra,mama mea nici nu stia,insa imi zicea ca nam voie cu tigani.Afland ca nu mai sunt virgina normal ca incepuse sa creada si sa isi imagineze diverse lucruri.el din cauza ca nu lam respectat a vrut sa luam o pauza insa na reusit fara mine niciodata mai mult de o luna.acum el..
Nu stiu ce se va intampla in viitor,insa chiar daca suntem departe insa aproape unul de altul flacara nu sa stins,cea mai mare amaraciune in viata e NEPUTINTA,?eu mi-am croit un drum cu un baiat pe ascuns fara ca el sa stie pentru ca am un tel in viata ,si vreau sa ma mut cu el.B este dispus sa renunte la tot pentru a fi numai cu mine,la viata mizera care o are acum,insa eu stiu ca eu o romanca si un tigan nu vom fi niciodata priviti bine in societate.insa IUBIREA NOASTRA e cel mai frumos dar de la dumnezeu de care ne bucuram amandoi.insa nu stim ce ne rezerva viitorul si asta e ca andrenalina....ai in fata ta nu poti atinge....sti ca ai dar totusi nu vrei...sa traiesti in basm sau sa fi realist??prietenii nostrii stiu de relatia noastra si au pareri diferite,unii imi spun ca nu e bine altii ca e....E tigan ..??nuuuu..E romanca???nu...de ce??se pare ca nimeni n-are o explicatie adecvata situatiei..ci doar pareri...impartite si diferite...atat??iubirea cere sacrifici??ca sa iubesti trebuie sa suferi??intradevar sunt tiganii care nau nici o valoare morala...faptul ca eram sa fiu violata de varul lui,pentru ca era gelos si vroia sa fiu femeia lui...asta face parte din suferinta??insa faptul ca el nu mai vorbeste cu varul lui de mai bine 4 ani din cauza ca ma ales pe mine ,asta inseamna iubire??el stie doar ca ne iubim si tre sa fim impreuna..insa lucrurile nu sunt chiar asa...il iubesc insa numi pot strica viitorul fara sa stiu sigur daca va merge sau nu...intr-un final ajungi la concluzia ca oricat te-ai stradui ,nimic nu e de ajuns.....si asta este tot o asociere cu NEPUTINTA.

Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 61-70

Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 61-70

Art. 61. – (1) Instantele judecatoresti române sunt competente sa judece cererile prevazute de prezenta lege daca cel putin una din parti are domiciliul în România.
(2) Instantele judecatoresti române sunt exclusiv competente sa judece procesele privind încuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne, încredintarea în vederea adoptiei si încuviintarea adoptiei daca cel ce urmeaza a fi adoptat are domiciliul în România si este cetatean român sau strain fara cetatenie.
(3) Cererile prevazute de prezenta lege sunt de competenta tribunalului în a carui raza teritoriala se afla domiciliul adoptatului. Cauzele pentru judecarea carora nu se poate determina instanta competenta se judeca de Tribunalul Bucuresti.
(4) Cererile de deschidere a procedurii adoptiei interne, cererile de încredintare a copilului în vederea adoptiei si cererile de încuviintare a adoptiei se judeca în prima instanta potrivit regulilor prevazute de Cartea III – Dispozitii cu privire la procedurile necontencioase din Codul de procedura civila, cu exceptiile prevazute de prezenta lege.
(5) Hotarârile prin care se solutioneaza cererile prevazute de prezenta lege nu sunt supuse apelului. Exercitarea recursului suspenda executarea.
Art. 62. – Cererile prevazute la art. 61 alin.(3) sunt scutite de taxa judiciara de timbru si se solutioneaza cu celeritate.
Art. 63. – (1) Cererile prevazute la art. 61 alin.(3) se solutioneaza de complete specializate ale instantei judecatoresti, în camera de consiliu, cu participarea obligatorie a procurorului. Prezentarea de catre Directie a raportului de ancheta sociala privind
copilul este obligatorie.
(2) Judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului se face cu citarea parintilor firesti ai copilului sau, dupa caz, a tutorelui si a Directiei în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului.
(3) Judecarea cererilor de încredintare a copilului în vederea adoptiei interne, precum si a celor de încuviintare a adoptiei se face cu citarea Directiei în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, a Directiei în a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare si a persoanei sau familiei adoptatoare.
(4) Judecarea cererilor de încuviintare a adoptiei internationale se face cu citarea Directiei în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, al persoanei sau familiei adoptatoare, precum si a Oficiului.
(5) Judecarea cererilor de încuviintare a adoptiei prevazute la art. 5 alin.(3) se face cu citarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare si a adoptatului, iar judecarea cererilor de încuviintare a adoptiei prevazute la art.20 lit.b) se face cu citarea adoptatorului si a parintilor firesti ai adoptatului.
Art. 64. – (1) Instanta poate administra orice probe admise de lege.
(2) La judecarea cererii referitoare la deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului, precum si a cererii de încredintare în vederea adoptiei, ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie, iar la încuviintarea adoptiei copilului care a împlinit vârsta de 10 ani i se va solicita consimtamântul.
(3) Opinia copilului exprimata la judecarea cererilor prevazute de prezenta lege va fi luata în considerare si i se va acorda importanta cuvenita, avându-se în vedere vârsta si gradul acestuia de maturitate. În situatia în care instanta hotaraste în contradictoriu cu opinia exprimata de copil, aceasta este obligata sa motiveze ratiunile care au condus la
înlaturarea opiniei copilului.
Art. 65. – (1) În scopul întocmirii si organizarii la nivel national a evidentei în materia adoptiei, Oficiul are obligatia întocmirii si tinerii la zi a Registrului National pentru Adoptii.
(2) Registrul contine datele referitoare la adoptatorul sau familia adoptatoare, române si straine, precum si cele referitoare la copiii pentru care a fost deschisa procedura adoptiei interne, pentru cei pentru care a fost pronuntata o hotarâre judecatoreasca de încredintare în vederea adoptiei, de încuviintare a adoptiei sau de declarare a nulitatii
acesteia.
Art. 66. – (1) În scopul întocmirii si organizarii de catre Oficiu a evidentei prevazute la art.65, Directia în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului transmite Oficiului copii ale urmatoarelor documente:
a) hotarârea judecatoreasca prin care s-a încuviintat deschiderea procedurii adoptiei nationale;
b) hotarârea judecatoreasca de încredintare în vederea adoptiei;
c) hotarârea judecatoreasca de încuviintare a adoptiei;
d) hotarârea judecatoreasca de declarare a nulitatii adoptiei;
e) atestatul eliberat potrivit art. 19 alin. (2).
(2) Documentele prevazute la alin.(1) se transmit în termen de 5 zile de la ramânerea definitiva si irevocabila a hotarârii judecatoresti sau, respectiv, în termen de 5 zile de la data emiterii atestatului.
(3) Documentul prevazut la alin.(1) lit. e) va fi însotit de toate informatiile cu privire la persoanele sau familiile pentru care s-a emis atestatul.
Art. 67. – (1) Oficiul ia toate masurile ce se impun, conform prevederilor Conventiei de la Haga, în vederea prevenirii câstigurilor necuvenite, financiare sau de alta natura, ce ar putea fi realizate cu prilejul adoptiei si descurajarii oricaror practici contrare obiectivelor acestei conventii si prezentei legi.
(2) Oficiul stabileste o taxa unica si fixa, determinata pe baza costurilor maxime corespunzatoare tuturor serviciilor aferente îndeplinirii procedurii adoptiei internationale, cu exceptia celor
reglementate în legi speciale.
(3) Taxa prevazuta la alin.(2) este defalcata pe categorii de cheltuieli si se aproba prin hotarâre a Guvernului.
(4) Plata taxei este efectuata de catre adoptator sau familia adoptatoare prin transfer bancar catre Oficiu si autoritatea centrala ori organizatia acreditata sau autorizata din statul de domiciliu al parintilor adoptatori. Taxele percepute de Oficiu se fac venit la bugetul de stat în termen de 5 zile lucratoare de la încasarea lor.
Art. 68. – Sunt interzise donatiile si sponsorizarile, precum si oferirea de catre adoptator sau familia adoptatoare, în nume propriu sau prin persoane interpuse, în mod direct sau indirect, de orice foloase materiale necuvenite Oficiului, Directiilor implicate sau persoanelor fizice din cadrul institutiilor publice implicate în procesul de adoptie.
Art. 69. – (1) Este interzisa participarea organismelor private în procedura adoptiei internationale desfasurata în România. Interdictia se aplica si membrilor sau personalului acestora, cu exceptia situatiei în care au calitatea de adoptator.
(2) Autoritatile române pot colabora în ceea ce priveste adoptia internationala cu organisme private care îsi desfasoara activitatea pe teritoriul statului primitor, numai daca acestea sunt acreditate de statul respectiv si autorizate conform prevederilor art.43 alin.(3).
(3) În situatia în care se constata nerespectarea dispozitiilor alin.(1) si (2), Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului este obligata sa solicite instantei judecatoresti dizolvarea
persoanei juridice implicate.
(4) Serviciile si activitatile ce pot fi derulate de catre fundatii, asociatii sau federatii în cadrul procedurilor adoptiei nationale se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 51-60

Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 51-60

Art. 51. – (1) Adoptatorul are fata de copilul adoptat drepturile si îndatoririle parintelui firesc fata de copilul sau.
(2) În cazul în care adoptatorul este sotul parintelui firesc al adoptatului, drepturile si îndatoririle parintesti se exercita de catre adoptator si parintele firesc casatorit cu acesta.
(3) Adoptatul are fata de adoptator drepturile si îndatoririle de orice natura pe care le are o persoana fata de parintii sai firesti.
Art. 52. – (1) Adoptatorii vor informa copilul ca este adoptat, de îndata ce vârsta si gradul de maturitate ale acestuia o permit.
(2) Adoptatorii si adoptatul au dreptul sa obtina din partea autoritatilor competente extrase din registrele publice al caror continut atesta faptul, data si locul nasterii, dar nu dezvaluie în mod expres adoptia si nici identitatea parintilor firesti.
(3) Identitatea parintilor firesti ai adoptatului poate fi dezvaluita înainte de dobândirea de catre acesta a capacitatii depline de exercitiu numai pentru motive medicale, cu autorizarea instantei judecatoresti, la cererea oricaruia dintre adoptatori, a adoptatului, sotului sau descendentilor acestuia ori a reprezentantului unei institutii medicale sau
unui spital.
(4) Dupa dobândirea capacitatii depline de exercitiu, adoptatul poate solicita tribunalului în a carui raza teritoriala se afla domiciliul sau ori, în cazul în care el nu are domiciliul în România, Tribunalului Bucuresti, sa-i autorizeze accesul la informatiile aflate în posesia
oricaror autoritati publice cu privire la identitatea parintilor sai firesti.
(5) Instanta citeaza Directia în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, Oficiul, precum si orice alta persoana a carei ascultare poate fi utila pentru solutionarea cererii si va putea admite cererea daca, potrivit probelor administrate, constata ca accesul la
informatiile solicitate nu este daunator integritatii psihice si echilibrului emotional ale solicitantului si daca adoptatul în cauza a beneficiat de consiliere din partea Directiei.
Art. 53. – (1) Adoptatul dobândeste prin adoptie numele adoptatorului.
(2) Daca adoptia se face de catre doi soti ori de catre sotul care adopta pe copilul celuilalt sot, iar sotii au nume comun, adoptatul va purta acest nume. În cazul în care sotii nu au nume de familie comun, ei sunt obligati sa declare instantei judecatoresti care încuviinteaza adoptia, numele pe care adoptatul urmeaza sa-l poarte.
(3) Pentru motive temeinice, instanta, încuviintând adoptia, la cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare si cu consimtamântul copilului care a împlinit 10 ani, poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat.
(4) În cazul adoptiei unei persoane casatorite care poarta un nume comun în timpul casatoriei, sotul adoptat poate primi în timpul casatoriei numele adoptatorului, cu consimtamântul celuilalt sot acordat în fata instantei care încuviinteaza adoptia.
(5) Pe baza hotarârii judecatoresti irevocabile de încuviintare a adoptiei, serviciul de stare civila competent întocmeste, în conditiile legii, un nou act de nastere al copilului, în care adoptatorii vor fi trecuti ca fiind parintii sai firesti. Vechiul act de nastere se va pastra,
mentionându-se pe marginea acestuia întocmirea noului act.
Art. 54. – Adoptia înceteaza prin desfacere sau ca urmare a declararii nulitatii acesteia.
Art. 55. – Adoptia se desface în cazul prevazut la art.7 alin.(3) lit.a).
Art. 56. – (1) Adoptia este nula, daca a fost încheiata în alt scop decât acela al ocrotirii interesului superior al copilului sau cu încalcarea oricaror conditii de fond sau de forma prevazute de lege.
(2) Cu toate acestea, instanta va putea respinge cererea de declarare a nulitatii adoptiei, daca va constata ca mentinerea adoptiei este în interesul celui adoptat.
Art. 57. - Actiunea în declararea nulitatii adoptiei apartine oricarei persoane interesate. Dupa dobândirea de catre adoptat a capacitatii depline de exercitiu, actiunea apartine numai acestuia.
Art. 58. – (1) Cauzele privind declararea nulitatii adoptiei se judeca cu citarea:
a) adoptatorului sau, dupa caz, a familiei adoptatoare;
b) adoptatului care a dobândit capacitate deplina de exercitiu;
c) Directiei în a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului sau, în cazul adoptiilor internationale, a Oficiului.
(2) Copilul care a împlinit vârsta de 10 ani va fi întotdeauna ascultat.
Art. 59. – (1) În situatia încetarii adoptiei ca urmare a declararii nulitatii acesteia, adoptatul redobândeste numele de familie avut înainte de încuviintarea adoptiei.
(2) Parintii firesti ai copilului redobândesc drepturile si îndatoririle parintesti daca instanta nu decide instituirea tutelei sau a altor masuri de protectie speciala a copilului, în conditiile legii.
Art. 60. – Hotarârile judecatoresti privitoare la nulitatea adoptiei, ramase irevocabile, se comunica Oficiului de catre Directie, în vederea efectuarii mentiunilor necesare în Registrul National pentru Adoptii.

Lyrics "C C Catch - Backseat of your cadillac"

Lyrics "C C Catch - Backseat of your cadillac"

Touch my heart, a fool I am
My dreams fade away
Oh I know you are my friend
Feel it stronger every day
(Do you wanna) sentimental lady ?
(Do you wanna) be my baby ?
Do you wanna break my heart over and over again ?

In the backseat of your Cadillac
Oh baby, ooh you made me mad, so mad
In the backseat of your Cadillac
I want to have my feelings back
Oh kiss me with devotion
All I want is you
Oh kiss you and hold you and touch you, baby

(Touch you baby)

What does it take my heart to win back your love ?
I'll never tear apart, my baby I'll never get enough
(Do you wanna) sentimental lady ?
(Do you wanna) be my baby ?
Do you wanna try my heart...over and over again

In the backseat of your Cadillac
Oh baby, ooh you made me mad, so mad
In the backseat of your Cadillac
I want to have my feelings back
Oh kiss me with devotion
All I want is you
Oh kiss you and hold you and touch you, baby

Try me, my love
Fly with me, I'm lost in love (give me your emotion)
Try me, my love
My love, my heart, my soul

In the backseat of your Cadillac
Oh baby, ooh you made me mad, so mad
In the backseat of your Cadillac
I want to have my feelings back
Oh kiss me with devotion
All I want is you
Oh kiss you and hold you and touch you, baby

In the backseat
In the backseat of your Cadillac
Oh baby, ooh you made me mad, so mad
In the backseat of your Cadillac
I want to have my feelings back
Oh kiss me with devotion
All I want is you
Oh kïss you and hold you and touch you, baby

YouTube-Versuri "Nicoleta Guta - Tatal meu" Nicolae Guta plinge laemisiunea lui Teo

YouTube-Versuri "Nicoleta Guta - Tatal meu" Nicolae Guta plinge la emisiunea lui Teo


Versuri "Nicoleta Guta - Tatal meu"

Tatal meu, de ziua ta,
Primeste-n dar, iubirea mea
Ma rog la cer in orice diminieata
Si-ti multumesc ca mi-ai dat viata

Ochii tai, pentru mine, au plans
Fericire astazi ti-au adus,
Dar si ochii mei plang pentru tine
Ca esti, tata, langa mine

Refren: Si daca soarta ar vrea
Sa ma lupt cu ea
Si cu destinul meu
Voi lupta mereu
Peste toate trec cu bine
Ca esti tata langa mine
Voi lupta cu tot ce-mi sta in cale
Si nu voi iesi din vorbele tale

Singura ma lupt cu gandul
Ca intr-o zi o sa-mi vina randul
Sa plang, tata, dupa tine
Si n-o sa fi langa mine
Ai fost trist si suparat
Noaptea m-a alintat
De la tine am invatat
Sa pun toate cap la cap

Refren x 3: Si daca soarta ar vrea
Sa ma lupt cu ea
Si cu destinul meu
Voi lupta mereu
Peste toate trec cu bine
Ca esti tata langa mine
Voi lupta cu tot ce-mi sta in cale
Si nu voi iesi dïn vorbele tale

YouTube-Versuri "Nicoleta Guta - Tatal meu" Nicolae Guta plinge la emisiunea lui Teo

Lyrics "Benny Benassi - Illusion"

Versuri "Benny Benassi - Illusion"

Chorus:

I wanna be your illusion, be your illusion
To make you happy tonight,
Enjoy this trip with me

I wanna be your emotion, be your emotion
Why don't you turn off the light,
Imagine how we could be leavin

(Beats)

Sometimes I won-der why we have no limits
Everything we do is timed, just find out who we are
we wont stop playing, the special game of love
and when we get together the time is running
I'll be your dream that you'll remember over and over
If only you tried me, If only you touched me

Chorus:

I wanna be your illusion, be your illusion
To make you happy tonight,
Enjoy this trip with me

I wanna be your emotion, be your emotion
Why don't you turn off the light,
Imagine how we could be leavin

I wanna be your illusion, be your illusion
To make you happy tonight,
Enjoy this trip with me

I wanna be your emotion, be your emotion
Why don't you turn off the light,
Imagine how we could be leavïn

Versuri Bjork - Possibly maybe

Versuri Bjork - Possibly maybe

your flirt finds me out
teases the crack in me
smittens me with hope

possibly maybe probably love

as much as i definitely enjoy solitude
i wouldn't mind perhaps
spending little time with you
sometimes
sometimes

possibly maybe probably love

uncertainly excites me
baby
who knows what's going to happen?
lottery or car crash
or you'll join a cult

possibly maybe probably love

mon petit vulcan
you're eruptions and disasters
i keep calm
admiring your lava
i keep calm

possibly maybe probably love

electric shocks?
i love them!
with you dozen a day
but after a while I wonder
where's that love you promised me?

possibly maybe probably love

how can you offer me love like that?
my heart's burned
how can you offer mer love like that?
i'm exhaused
leave me alone

possibly maybe probably love

since we broke up
i'm using lipstick again
ï'll suck my tongue
as a remembrance of you

Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 41-50

Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 41-50
Art. 41. – Adoptia internationala are efectele prevazute la art. 50-53 si presupune deplasarea copilului pe teritoriul statului primitor, în urma încuviintarii adoptiei de catre instanta judecatoreasca româna.
Art. 42. – Adoptia internationala, în cazul în care adoptatul are domiciliul în strainatate, iar adoptatorul sau familia adoptatoare are domiciliul în România, este supusa dispozitiilor art. 30 – 33 din Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

Sectiunea a 2-a Atestarea adoptatorului sau familiei adoptatoare din statul de primire Art. 43. – (1) Cererile persoanelor sau familiilor care au domiciliul pe teritoriul altui stat, parte a Conventiei de la Haga, si care doresc sa adopte un copil din România sunt transmise Oficiului, prin intermediul autoritatii centrale competente din statul respectiv sau al organizatiilor sale acreditate.
(2) În cazul statelor care nu sunt parti la Conventia de la Haga, cererile prevazute la alin.(1) se transmit Oficiului prin intermediul autoritatii desemnate cu atributii în domeniul adoptiei internationale sau prin intermediul organizatiilor acreditate în acest sens în statul de primire.
(3) Organizatiile acreditate prevazute la alin.(1) si (2) trebuie sa fie autorizate si de Oficiu, în conformitate cu metodologia aprobata prin hotarâre a Guvernului.
Art. 44. – Cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare este luata în evidenta de Oficiu numai daca autoritatea centrala competenta din statul primitor sau organizatiile sale acreditate si autorizate în conditiile legii atesta ca:
a) adoptatorul sau familia adoptatoare îndeplineste conditiile de eligibilitate pentru adoptie si este apt sa adopte în conformitate cu legislatia aplicabila în statul primitor;
b) adoptatorul sau familia adoptatoare a beneficiat de consilierea necesara în vederea adoptiei în statul primitor;
c) este asigurata urmarirea evolutiei copilului dupa adoptie pe o perioada de cel putin doi ani;
d) sunt asigurate servicii post-adoptie pentru copil si familie în statul primitor.
Art. 45. – (1) Cererile transmise Oficiului trebuie însotite de urmatoarele documente:
a) un raport întocmit de autoritatile competente din statul primitor, cuprinzând informatii cu privire la identitatea persoanelor care doresc sa adopte, capacitatea si aptitudinea lor de a adopta, situatia lor personala, familiala, materiala si medicala, mediul social, motivele care îi determina sa adopte un copil din România, precum si cu privire la copiii pe care ar putea sa-i primeasca spre adoptie; concluziile raportului vor fi sustinute prin documentele eliberate de autoritatile competente din statul primitor;
b) certificatele de nastere si casatorie si actele de identitate ale persoanelor care doresc sa adopte, în copie legalizata si însotite de traducerea lor legalizata în limba româna;
c) cazierele judiciare ale persoanelor care doresc sa adopte;
d) raport medical întocmit separat pentru fiecare adoptator;
e) actul din care sa rezulte ca exista garantia ca adoptatul are posibilitatea sa intre si sa locuiasca permanent în statul primitor.
(2) Documentele prevazute la alin.(1) lit. a), c), d) si e) vor fi prezentate în original si însotite de traducerea legalizata în limba româna.

Sectiunea a 3-a Încuviintarea adoptiei internationale de catre instanta Art. 46. – (1) Cererea de încuviintare a adoptiei, însotita de documentele prevazute la art. 43-45, se înainteaza de catre Oficiu instantei judecatoresti.
(2) Prevederile capitolului VII se aplica în mod corespunzator.
(3) Oficiul are obligatia de a se asigura ca adoptatul va beneficia în tara straina de garantiile si normele echivalente acelora existente în cazul unei adoptii nationale; la pronuntarea asupra cererii de încuviintare a adoptiei instanta judecatoreasca va avea în vedere si documentul care atesta îndeplinirea acestei obligatii.
Art. 47. – Pe baza hotarârii judecatoresti irevocabile de încuviintare a adoptiei, Oficiul elibereaza, în termen de 3 zile de la data comunicarii acesteia, un certificat care atesta ca adoptia este conforma cu normele Conventiei de la Haga.
Art. 48. – Deplasarea adoptatului din România în statul de domiciliu al adoptatorului sau al familiei adoptatoare este posibila numai atunci când hotarârea de încuviintare a adoptiei este irevocabila. Adoptatul se deplaseaza numai însotit de adoptator sau familia
adoptatoare, în conditii de siguranta corespunzatoare nevoilor adoptatului.
Art. 49. – (1) Oficiul are obligatia sa urmareasca evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si parintele sau parintii sai adoptivi cel putin doi ani dupa încuviintarea adoptiei, prin intermediul autoritatii centrale competente sau organizatiei acreditate ori autorizate din statul de domiciliu al parintilor adoptivi.
(2) În scopul îndeplinirii obligatiei prevazute la alin.(1), Oficiul trebuie sa solicite transmiterea de rapoarte trimestriale autoritatii centrale competente sau organizatiei acreditate si autorizate din statul primitor.
(3) În cazul în care, ulterior adoptiei internationale, adoptatorul sau familia adoptatoare îsi stabileste domiciliul în România, urmarirea evolutiei copilului cade în sarcina Directiei în a carei raza teritoriala adoptatul îsi are domiciliul.
Art. 50. – (1) Adoptia produce efecte numai de la data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti prin care a fost încuviintata.
(2) Prin adoptie se stabileste filiatia între adoptat si cel care adopta, precum si legaturi de rudenie între adoptat si rudele adoptatorului.
(3) În momentul stabilirii filiatiei prin adoptie, rudenia fireasca dintre adoptat si descendentii sai, pe de o parte, si parintii sai firesti si rudele acestora, pe de alta parte, înceteaza, cu exceptia adoptiei prevazute la art.20 lit. b), caz în care încetarea raporturilor de rudenie se aplica numai în raport cu parintele firesc si rudele parintelui firesc care
nu este casatorit cu adoptatorul.
(4) Impedimentul la casatorie izvorât din rudenie exista, potrivit legii, atât între adoptat si descendentii acestuia, pe de o parte, si rudele sale firesti, pe de alta parte, cât si între adoptat si descendentii acestuia, pe de o parte, si persoanele cu care a devenit ruda prin efectul adoptiei, pe de alta parte.
(5) Efectele adoptiei internationale, precum si efectele în cazul anularii adoptiei internationale asupra cetateniei adoptatului sunt cele prevazute de Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 31-40

Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 31-40

Art. 31. – (1) În perioada încredintarii copilului în vederea adoptiei, Directia de la domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si persoana sau familia careia i-a fost încredintat, întocmind în acest sens rapoarte bilunare.
(2) La sfârsitul perioadei de încredintare în vederea adoptiei, Directia întocmeste un raport final referitor la evolutia relatiilor dintre copil si adoptatori, pe care îl comunica instantei competente în vederea solutionarii cererii de încuviintare a adoptiei.
(3) Întocmirea si comunicarea raportului prevazut la alin.(2) sunt obligatorii si în cazul adoptiei copilului aflat într-una din situatiile prevazute la art.29 alin.(1) lit. c) si d).
(4) Cererea de încuviintare a adoptiei adresata instantei judecatoresti prelungeste de drept perioada de încredintare pâna la solutionarea cererii prin hotarâre judecatoreasca irevocabila.
Art. 32. – (1) Daca pe durata perioadei de încredintare în vederea adoptiei, Directia în a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare constata neadaptarea copilului cu persoana sau familia adoptatoare sau existenta oricaror alte motive de natura sa împiedice finalizarea procedurii de adoptie, sesizeaza de îndata instanta judecatoreasca, în vederea revocarii sau, dupa caz, prelungirii masurii încredintarii.
(2) Dispozitiile privind procedura de judecata a cererilor referitoare la încredintare se aplica în mod corespunzator si în cazul cererilor prevazute la alin. (1). Hotarârea prin care instanta de fond dispune revocarea sau prelungirea încredintarii este executorie de drept.
Art. 33. – Daca, în situatia prevazuta la art. 32 alin. (1), instanta judecatoreasca dispune revocarea masurii încredintarii, Directia este obligata sa reia procedura prevazuta la art. 26 si 27.

Sectiunea a 4-a Încuviintarea adoptiei Art. 34. – Încuviintarea adoptiei este de competenta instantelor judecatoresti.
Art. 35. – (1) Cererea de încuviintare a adoptiei poate fi introdusa direct de catre adoptator sau familia adoptatoare în situatia adoptiei prevazute la art. 5 alin.(3) si art. 20 lit.b), în toate celelalte cazuri cererea de încuviintare a adoptiei putând fi introdusa fie de catre adoptator sau familia adoptatoare, fie de catre Directia de la domiciliul acestora, la sfârsitul perioadei de încredintare în vederea adoptiei sau, dupa caz, la împlinirea termenelor prevazute pentru adoptia copilului aflat într-una din situatiile indicate la art. 29 alin.(1) lit.c) si d).
(2) Cererea de încuviintare a adoptiei este însotita de urmatoarele acte:
a) certificatul de nastere al copilului, în copie legalizata;
b) certificatul medical privind starea de sanatate a copilului, eliberat de catre unitati publice nominalizate de catre Directia de Sanatate Publica;
c) atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;
d) hotarârea judecatoreasca irevocabila de încredintare în vederea adoptiei;
e) certificatele de nastere ale adoptatorului sau ale sotului si sotiei din familia adoptatoare în copie legalizata;
f) certificatul de casatorie al adoptatorului sau al sotilor din familia adoptatoare, în copie legalizata;
g) cazierul judiciar al adoptatorului sau, dupa caz, al fiecarui membru al familiei adoptatoare;
h) certificatul medical privind starea de sanatate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista caruia este înscris;
i) documentele doveditoare cu privire la exprimarea consimtamântului parintilor firesti, în masura în care nu s-a pronuntat anterior o hotarâre judecatoreasca de încuviintare a deschiderii procedurii adoptiei interne a copilului; dispozitiile art. 12 alin.(3) sau (4) ori ale art.13 se aplica în mod corespunzator.
Art. 36. – Directia în a carei raza teritoriala domiciliaza persoana sau familia adoptatoare va avea obligatia de a depune rapoartele finale prevazute la art. 31 alin.(2) sau, dupa caz, art. 31 alin.(3) pâna cel mai târziu cu 5 zile înaintea termenului la care a fost citata pentru judecarea cauzei, precum si, dupa caz, de a da instantei judecatoresti orice relatii necesare pentru solutionarea cererii de încuviintare a adoptiei.
Art. 37. – (1) Instanta judecatoreasca va admite cererea de încuviintare a adoptiei numai daca, pe baza probelor administrate, si-a format convingerea ca adoptia este în interesul superior al copilului.
(2) În termen de 5 zile de la ramânerea irevocabila a hotarârii judecatoresti prin care s-a încuviintat adoptia, Directia care a participat la judecarea cererii de încuviintare a adoptiei va înstiinta în scris parintii firesti despre aceasta.
Art. 38. – (1) Directia de la domiciliul copilului va urmari si va întocmi rapoarte trimestriale cu privire la evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si parintii sai adoptivi pe o perioada de cel putin doi ani dupa încuviintarea adoptiei.
(2) Directia de la domiciliul copilului are obligatia sa asigure parintilor adoptivi servicii post-adoptie.
Sectiunea 1 Dispozitii generale Art. 39. – Adoptia internationala a copilului care are domiciliul în România poate fi încuviintata numai în situatia în care adoptatorul sau unul dintre sotii din familia adoptatoare care domiciliaza în strainatate este bunicul copilului pentru care a fost încuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne.
Art. 40. – (1) Cererea de încuviintare a adoptiei se transmite instantei judecatoresti de catre Oficiu.
(2) Instanta judecatoreasca se va pronunta, în conditiile prezentei legi, numai dupa analizarea raportului Directiei referitoare la existenta altor solicitari similare din partea rudelor copilului pâna la gradul IV, cu domiciliul în România.