Legea privind regimul juridic al adoptiilor Art 11 - 20

Art. 11. – (1) Persoanele care trebuie sa consimta la adoptie sunt urmatoarele:
a) parintii firesti sau, dupa caz, tutorele copilului ai carui parinti firesti sunt decedati, necunoscuti, declarati morti sau disparuti ori pusi
b) copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
c) adoptatorul sau, dupa caz, familia adoptatoare.
(2) Nu este valabil consimtamântul dat în considerarea
promisiunii sau efectuarii unei contraprestatii, indiferent de natura
acesteia, fie ea anterioara sau ulterioara.
Art. 12. – (1) Consimtamântul la adoptie trebuie sa fie dat de catre parintii firesti ai copilului. În cazul adoptiei copilului si de catre sotul adoptatorului, consimtamântul trebuie exprimat de catre sotul care este deja parinte adoptator al copilului.
(2) Parintele sau parintii decazuti din drepturile parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti pastreaza dreptul de a consimti la adoptia copilului. Consimtamântul reprezentantului legal este obligatoriu.
(3) Daca unul dintre parintii firesti este decedat, necunoscut, declarat, în conditiile legii, mort sau disparut, pus sub interdictie, precum si daca se afla, din orice împrejurare, în imposibilitate de a-si manifesta vointa, consimtamântul celuilalt parinte este îndestulator.
(4) Consimtamântul parintilor firesti ai copilului nu este necesar, daca ambii se gasesc în oricare dintre situatiile prevazute la alin. (3), precum si în cazul adoptiei prevazute la art. 5 alin. (3).
Art. 13. – În mod exceptional, instanta judecatoreasca poate trece peste refuzul parintilor firesti sau, dupa caz, al tutorelui, de a consimti la adoptia copilului, daca se dovedeste, prin orice mijloc de proba, ca acestia refuza în mod abuziv sa-si dea consimtamântul la
adoptie si instanta apreciaza ca adoptia este în interesul superior al copilului, tinând seama si de opinia acestuia data în conditiile art.11 lit.b), cu motivarea expresa a hotarârii în aceasta privinta.
Art. 14. – Parintii firesti ai copilului sau, dupa caz, tutorele acestuia trebuie sa consimta la adoptie în mod liber, neconditionat, si numai dupa ce au fost informati în mod corespunzator asupra consecintelor adoptiei, în special asupra încetarii legaturilor de rudenie ale copilului. Directia în a carei raza teritoriala locuiesc parintii firesti sau, dupa caz, tutorele este obligata sa asigure consilierea si informarea acestora înaintea exprimarii de catre acestia a consimtamântului la adoptie si sa întocmeasca un raport în acest sens.
Art. 15. – (1) Consimtamântul parintilor firesti sau, dupa caz, al tutorelui se da în fata instantei judecatoresti o data cu solutionarea cererii de deschidere a procedurii adoptiei.
(2) În cazul adoptiei copilului de catre sotul parintelui sau, consimtamântul parintelui firesc se da în forma autentica prin act notarial.
(3) O data cu solicitarea consimtamântului prevazut la alin.(1), instanta solicita Directiei raportul care confirma îndeplinirea obligatiei prevazute la art.14.
Art. 16. – (1) Consimtamântul la adoptie al parintilor firesti ai copilului sau, dupa caz, al tutorelui poate fi dat numai dupa trecerea unui termen de 60 de zile de la data nasterii copilului înscrisa în certificatul de nastere.
(2) Parintele firesc sau, dupa caz, tutorele poate revoca consimtamântul în termen de 30 de zile de la data exprimarii lui în conditiile legii.
Art. 17. – (1) Consimtamântul la adoptie al copilului care a împlinit vârsta de 10 ani se da în fata instantei judecatoresti, în faza încuviintarii adoptiei.
(2) Adoptia nu va putea fi încuviintata fara consimtamântul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani.
(3) Anterior exprimarii consimtamântului, Directia în a carei raza teritoriala domiciliaza copilul care a împlinit vârsta de 10 ani îl va sfatui si informa pe acesta, tinând seama de vârsta si de maturitatea sa, în special asupra consecintelor adoptiei si ale consimtamântului sau la adoptie si va întocmi un raport în acest sens.
Art. 18. – (1) Consimtamântul adoptatorului sau familiei adoptatoare se da în fata instantei judecatoresti o data cu solutionarea cererii de încuviintare a adoptiei.
(2) Daca persoana care doreste sa adopte este casatorita, este necesar si consimtamântul sotului sau, cu exceptia cazurilor în care acesta este în imposibilitate de a-si manifesta vointa. Dispozitiile alin. (1) se aplica în mod corespunzator.
Sectiunea 1 Atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare Art. 19. – (1) Evaluarea garantiilor morale si a conditiilor materiale ale adoptatorului sau familiei adoptatoare se face, pe baza solicitarii lor, de catre Directia de la domiciliul acestora si trebuie sa aiba în vedere:
a) personalitatea, starea sanatatii si situatia economica a adoptatorului sau familiei adoptatoare, viata familiala, conditiile de locuit, aptitudinea de educare a unui copil;
b) motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreste sa adopte;
c) motivele pentru care, în cazul în care numai unul dintre cei doi soti solicita sa adopte un copil, celalalt sot nu se asociaza la cerere;
d) impedimente de orice natura relevante pentru capacitatea de a adopta.
(2) Pe baza rezultatelor evaluarii prevazute la alin.(1), Directia în a carei raza teritoriala se afla domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare decide în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de evaluare de catre adoptator sau familia adoptatoare daca acesta sau acestia sunt sau nu apti sa adopte. În cazul unui rezultat favorabil al
evaluarii, Directia va elibera atestatul de persoana sau familie apta sa adopte.
(3) Atestatul eliberat de Directia în a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare este valabil pentru o perioada de un an. Valabilitatea acestui atestat poate fi prelungita annual cu conditia respectarii acelorasi conditii prevazute la alin.(1) si în urma unei solicitari de reînnoire din partea adoptatorului sau familiei adoptatoare.
(4) În cazul unui rezultat nefavorabil al evaluarii, adoptatorul sau familia adoptatoare au dreptul sa solicite Directiei, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului, reevaluarea.
(5) Rezultatul nefavorabil al reevaluarii poate fi atacat, în termen de 15 de zile de la data comunicarii, la instanta competenta în materia adoptiei de la domiciliul adoptatorului.

Art. 20. – Obtinerea atestatului nu este necesara în urmatoarele cazuri:
a) pentru adoptia prevazuta la art.5 alin.(3);
b) pentru adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu